Zonnepanelen en verzekeringen

Zonnepanelen 

De rol van zonnepanelen in de transitie naar het opwekken van schonere energie wordt steeds belangrijker. De noodzaak voor de aanschaf van zonnepanelen wordt steeds groter door sterk stijgende prijzen. De aanleg en het gebruik van zonnepanelen is niet zonder risico. Allereerst is er de kans op brand. Door de aanleg van zonnepanelen neemt het brandrisico toe. Er wordt immers een aanpassing gedaan op de elektrische installatie van het gebouw

 

Een belangrijk fenomeen zijn vlambogen. Een vlamboog is zeer hete lucht die elektriciteit geleidt. Hiervan kan sprake zijn als connectoren niet goed zijn aangesloten. Vlambogen kunnen tot brand leiden. Dan is er de omvormer. De omvormer zet gelijkstroom om in wisselstroom. Dat brengt warmte met zich mee en de omvormer moet deze warmte goed kwijt kunnen. Plaatsing tegen een onbrandbare gevel en voldoende ventilatie zijn belangrijk. Ook kan er brand ontstaan doordat de gebruikte kabels niet deugdelijk zijn aangelegd, bijvoorbeeld omdat de kabels langs scherpe randen worden gelegd.

 

De kans op schade door bliksem is bij gebouwen met zonnepanelen niet groter dan bij andere gebouwen. Het inductierisico is wel aanwezig. Althans, de omvormer kan door inductie beschadigd raken. Inductie ontstaat door een bliksemontlading vlakbij. De ontlading van bliksem wekt dan een magnetisch veld op en daardoor ontstaat overspanning in het netwerk. Dit kan leiden tot schade aan elektrische apparaten, maar dus ook aan de omvormer.

Het diefstalrisico is ook aanwezig. De kans op diefstal is weliswaar groter bij grondinstallaties, maar ook zonnepanelen op daken worden gestolen.

Tenslotte is er het stormrisico. Als het hard waait, kunnen zonnepanelen losraken en van het dak waaien of beschadigd raken door rondvliegende materialen.

Verzekering Zonnepanelen

Als je zonnepanelen laat installeren controller of de installateurs werken volgens de NEN 7250 en NEN 1010.
 
Voor het verzekeren van zonnepanelen stellen verzekeraars vaak preventie-eisen. Sommige van deze eisen zijn zeer lastig of kostbaar om achteraf uit te voeren. Denk aan de eis om geen brandbare isolatie te gebruiken.
Gedekte schadeoorzaken en berekening schadevergoeding

Als de zonnepanelen zijn verzekerd op een opstal- of inventarisverzekering, dan is de schadevergoeding gebaseerd op de dekking van deze verzekering. De opstalverzekering keert normaal gesproken de herbouwwaarde uit en de inventarisverzekering de nieuwwaarde (onder voorwaarden). Als de verzekerde som wordt aangepast met de zonnepanelen of deze worden specifiek op de polis meeverzekerd, dan volgt de verzekering van de zonnepanelen de dekking van de opstal- of inventarisverzekering.

In beginsel zijn zonnepanelen verzekerd tegen brand, bliksem, inductie, hagel, storm en sneeuw. Soms raken de panelen onzichtbaar beschadigd, zogenaamde microcracks. Dit kan onder andere ontstaan door hagel. De oorzaak is vaak moeilijk vast te stellen.

Zonnepanelenverzekering

Behalve meeverzekeren op de opstalverzekering of inventarisverzekering is er ook een specifieke verzekering voor zonnepanelen, namelijk de zonnepanelenverzekering. Deze onderscheidt zich van de opstal- of inventarisverzekering doordat het een allriskverzekering is. Met andere woorden, in tegenstelling tot de opstalverzekering, waarbij de gedekte evenementen genoemd zijn in de voorwaarden, zijn alle oorzaken gedekt, tenzij uitgesloten. In de voorwaarden worden dan juist de uitsluitingen opgenomen. Dat betekent dat de dekking van de zonnepanelenverzekering ruimer is dan een opstalverzekering. Bijkomend voordeel is dat vaak ook opbrengstverlies kan worden verzekerd.

Verzekerd bedrag

Of het nu gaat om de opstalverzekering, de inventarisverzekering of een zonnepanelenverzekering, er moet een verzekerd bedrag worden bepaald. In de regel bestaat het verzekerde bedrag uit:

  • de zonnepanelen;
  • omvormer(s);
  • bekabeling;
  • draagconstructie; en
  • installatiekosten.

Relevant

Related Posts