Stormschade door storm Dudley, Eunice en Franklin

Storm weekend

Het weekend zijn de stormen Dudley, Eunice en Franklin over ons land getrokken. Dit heeft helaas tot heel veel schades geleid. Mogelijk dat ook u ook schade heeft opgelopen. Zoals u kunt begrijpen hebben wij het drukker dan normaal.

Waar moet u opletten bij stormschade ?

  • Op de meeste opstalverzekeringen geldt een eigen risico voor storm. 

  • De inboedelverzekeringen kennen doorgaans dekking voor schade aan schuttingen in geval de woning wordt gehuurd. Ook hier is vaak wel een eigen risico van toepassing.

  • Schade aan inboedel buitenshuis is doorgaans niet gedekt tegen stormschade.

  • Opruimingskosten van omgevallen bomen zijn meestal alleen verzekerd als de boom de opstal heeft beschadigd.

  • Uitsluitend schade aan tuinaanleg/tuinmeubilair of uitsluitend bestaande uit omgevallen bomen zonder schade is vaak niet gedekt.

  • Verzekerde moet melding maken van eventueel gezamenlijk eigendom (bijvoorbeeld schuttingen op de erfgrens). 

Relevant

Related Posts